ខ្មែរបាត់់ដីមកពីយើងខ្លួនឯង, សាន សុជា | san sochea [ Sun Mach official ]


ខ្មែរបាត់់ដីមកពីយើងខ្លួនឯង, សាន សុជា | san sochea [ Sun Mach official ] 🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.ស៊ុន ម៉ាច
…………………………………………………………………………………….
ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌
#Sun_Mach_official
#San_Sochea_official

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

Ổ cứng di động 500GB 1TB 2TB – DaLaComputer

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Ổ cứng di động 500gb, 1TB, 2TB dùng để lưu trữ …

One comment

  1. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តគំនិតខែ្មរនិងគំនិតយួន រឿងបាត់ទឹកដីមកពីខែ្មរសម័យនោះ មេីលខ្លួនធំជាងជាតិ ហេីយទស្សនះខែ្មរខ្លីខែ្មរនិងខែ្មរច្បាំងខែ្មរពឹងសៀមយួនដេីម្បីឈ្នះរវាងខែ្មរនិងខែ្មរ សន្យាជាមួយគេ សម័យនោះ បេ៏ខែ្មរឈ្នះបានអំណាច ត្រូវកាត់ដីឲ្យសៀម មួយចំនួនហេីយសៀមវាយឈ្នះយកដីគឺមួយចំណែកទៀត ពីជំនាន់សវត្សន៍មួយទៅកានើសវត្សន៍មួយទៀត សៀម Siam បានត្រួតខែ្មរ 112 ចាប់ ពី ឆ្នាំ 1795 ដល់ ឆ្នាំ 1907 កំពង់ ឆ្នាំ ពោធិ៍សាត់ បាត់ ដំបង ស្វាយសុីសុភ័ណសព្វថៃ្ងខែ្មរផ្លាស់ឈ្មោះខេតឧត្តរមានជ័យ ខេត្តកំពង់ធំ សៀម រាប ស្ទឹងត្រែងខេត្តទាំងសៀមទេីបសងឲ្យ មកក្រោយនេះ កាលខែ្មរនៅក្រោមចំណុសសៀមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀម 112 ឆ្នាំជាងមួយសវត្សន៍ ជនជាតិខែ្មរ ចាប់ពីមានទឹកដីមក មិនដែលគ្រប់គ្រងបានសៀមយួនឡេីយហេតុដែលគំនិតខែ្មរខ្សោយ រហូតដល់សវត្សន៍ 22 គំនិតចរិតខែ្មរនៅតែខ្សោយ ពូកែតែទ្រឹស្តូខួរក្បាលខ្សោយ បញ្ញទាបទស្សនះខ្លីទស្សនះចង្អៀតចង្អលខ្ញុំនិយាយឲ្យបានជ្រាប់មេីលមនុស្សឲ្យមេីលខាងក្នុងកុំឲ្យមេីលតែខាងក្រៅបាត់បង់អស់ដីដូចអ្នកនិយាយមកពីខែ្មរ នេះហេីយគំនិតទស្សនះខែ្មរខ្លី បញ្ញទាប