គាថាទី៣១ ព្រះថេរចម្រើនមរីចិកម្មដ្ឋាន-ភិក្ខុមុន្និបាលោជួន កក្កដា-Choun kakada


ព្រះធម្មទេសនាសម្ដែងដោយព្រះធម្មវិជ្ជាជួន កក្កដា អំពីធម្មបទគាថា

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ Trốn’ Khỏi Thành Phố

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.