ឆ្នាំទាំងនេះមានលាភធំខែមីនា លោកតាដំបងដែកប្រាប់ច្បាស់ណាស់មិនបានមើលប្រយ័ត្នស្តាយក្រោយ


ឆ្នាំទាំងនេះមានលាភធំខែមីនា លោកតាដំបងដែកប្រាប់ច្បាស់ណាស់មិនបានមើលប្រយ័ត្នស្តាយក្រោយ

អរគុណសំរាប់ការទស្សនារបស់ពុងម៉ែបងប្អូន សូមចុចសាបស្ក្រេបដើម្បីទទួលបានវីឌីអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ៕
Thank you for watching my video.
If you like my channel and content please help like, comment, subscribe and share my video to your friends.

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

macOS Catalina – SQL Developer Install Connect To Autonomous Database on Oracle Cloud

This video shows how to install SQL Developer and make a connection to an Autonomous …

17 comments

 1. 5555សាធុ សាធុ សាធុសុំអោយកូនចៅជួបសំណាងល្អហេងៗ

 2. 5555🙏🙏🙏❤️❤️❤️

 3. ភាពលោភលន់ធ្វើឣោយមនុស្ស ខ្វាក់ភ្នែក … ឣានិតមិត្តភក្តិណាស់ខំស្រលាញ់ទុកចិត្ត … មិនគួរហានឡូកថ្លើម មិត្ត…. ពិតជាព្រាយបិសាចចាប់ជាតិ មែនៗ

 4. ៥៥៥សាឆុ🙏🙏🙏លោកតាសូមអោយខុំហេងហេង🙏🙏🙏

 5. ដាក់ទៅលោកkro 🙏👍

 6. 5555 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 7. ❤️❤️❤️🌹

 8. ៥៥៥៥ ហេងៗ 🙏🌷🙏🌹🙏💐

 9. ថ្វាយបង្គំលោកតា

 10. 5555ចៅសុំអោយលោកតាជួុយចៅរកសុីមានបានលក់ដាច់គេសងលុយចៅទាំងការទាំងដើមផងណាលោកតាអរគុណាស់

 11. ចុះឆ្នាំរការលោកតា " រការ 66"

 12. សាធុ សាធុ សាធុ 5555

 13. ៥៥៥សាធុៗ

 14. 💞💞💞🙏🙏🙏🙏

 15. 🤩🤩🤩💝💝💝🙏🙏🙏