ជីវិតនេះគឺជាទុក្ខ, សាន សុជា | san sochea 「Moa Me Education​」


#Moa​​ Me Education
#ជីវិតនេះគឺជាទុក្ខ
#san sochea
ធម៌ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
ចង់បានអាយុវែង
ពេលស្លាប់តើបុណ្យនិងបាបទៅនៅឯណា
ចិត្តល្អជាបុណ្យចិត្តទន់បង្កើតទោស
សប្បាយយូរអង្វែង
ព្រះអភិធម្មមានតាំងពីពេលណា
បណ្ដាំព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
ធ្វើបុណ្យចង់បានតែអ្នកល្បី
ត្រូវឃើញថាធម្មតាទើបឈប់ផ្អើល
រោគសាហាវបំផុតគឺរោគចិត្ត
លាភឬគ្រោះមិនអាស្រ័យឈ្មោះ
ច្នៃជីវិតឲ្យប្រសើរ
អ្វីជាធម៌ជាន់ខ្ពស់
ព្រះពុទ្ធសាសនាធ្លាក់ចុះនៅឥណ្ឌា
ពាក្យពិតគេមិនចូលចិត្ត
ពឹងព្រះធម៌ពឹងដូចម្តេច?

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ Trốn’ Khỏi Thành Phố

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.