តុន គិមសាយ / ព្រះមហាមោគ្គល្លាន ជួបនិងទេវតា / tun kim say (sambath87)


#chea87 ព្រះមហាមោគ្គល្លាន ជួបនិងទេវតា សួរអំពីបុព្វកម្ម
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ គេហទំពរ័ ៥០០០ឆ្នាំ និងព្រះករុណាលោកម្ចាស់គ្រូទាំងឡាយ គ្រប់អង្គនិងរូប ដែលអនុញ្ញត្តិដល់ខ្ញុំកុណា ផ្សាយព្រះធម៌ ដ៏មានតម្លៃក្រៃលែងនេះ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ ជាប្រទីប បំភ្លឺពុទ្ធបរិស័ទ ទូទាំងសកលលោក ដែលមាននិស្ស័យ និងព្រះពុទ្ធសាសនា កសាងបញ្ញាផុតចាកទុក្ខគ្រប់ៗគ្នា ។

ម្យ៉ាងទៀត សូមអរគុណដល់ ប្រិយមិត្តទាំងឡាយ ដែលបានទស្សនា VIDEO របស់យើងខ្ញុំ ,
សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាន ព្រះធម៌អប់រំចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ សូមអរគុណ!
ស្តាប់ច្រើនចម្រើនបញ្ញា សុសូសំ លភតេ បញ្ញំ
ព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ចាញ់ អឡវកយក្ស
ហេតុ៤យ៉ាង នាំឲ្យកើតបុណ្យ
បុគ្គល ៤ពួក លើលោកនេះ
បុថុជ្ជន ៤ពួក
កំហុស ពេលចូលឆ្នាំ
យកមិត្តភក្តិ ធំជាងម៉ែឳ
បានក្តីសុខ ព្រោះការងារ ប្រាសចាកទោស
Buth savong / ព្យាយាមទទួលស្គាល់ការណ៍ពិត

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

macOS Catalina – SQL Developer Install Connect To Autonomous Database on Oracle Cloud

This video shows how to install SQL Developer and make a connection to an Autonomous …

3 comments

  1. 🌷🌷🌷🌷🙏🙏🙏🙏

  2. សាធុ! សាធុ! សាធុ! សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ! សូមអនុមោទមា!