តើក្រុមហ៊ុនOCIC ពិតជាមិនអាចផ្ដល់សំណងដីធ្លីតាមតម្លៃទីផ្សារទៅឱ្យពលរដ្ឋ មែនឬទេ?


ពលរដ្ឋ និងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទទូចឱ្យអាជ្ញាធរ និង ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជា (OCIC) របស់លោក ឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ ផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ សាងសង់ព្រលានយន្ដហោះថ្មី។ អ្នកសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនគួរតែសម្របសម្រួលជាមួយពលរដ្ឋ ជាជាងការបណ្ដេញពលរដ្ឋដោយបង្ខំ ដ្បិតក្រុមហ៊ុន ប្រាកដជាមានលទ្ធភាពផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋ។ ចំណែកមន្រ្តីបក្សប្រឆាំងវិញ ព្រមានថា ការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋ បែបនេះ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រឈមមុខនឹងណ្ឌកម្ម នានា នៅពេលខាងមុខ ក្រោយពេលគណបក្សនេះបានដាក់បណ្ដឹងទៅប្រទេសកាណាដា (Canada) ពីអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។

នាទីវេទិការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី៖ តើក្រុមហ៊ុន OCIC ពិតជាមិនអាចផ្ដល់សំណងដីធ្លីតាមតម្លៃទីផ្សារទៅឱ្យពលរដ្ឋ មែនឬទេ?

RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia )។
ប្រិយមិត្តអាចតាមដានស្តាប់ និងទស្សនាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី (Radio Free Asia) តាមរយៈ៖
1. ទទួលការជូនដំណឹង (Notification)៖
2. គេហទំព័រ (Website)៖
3. ហ្វេសប៊ុក (Facebook)៖
4. ទ្វីតធ័រ (Twitter)៖
5. ផ្ញើព័ត៌មានមកយើង៖
6. ជំនួយសម្រាប់ការប្រើ ផតឃែស្ថ (Podcast)៖
7. សោនក្លោដ៍ (Soundcloud)៖
8. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android៖
9. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS៖

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

406. Thế nào là Giãn cách "Hẹp nhất có thể", nới lỏng "Thận trọng từng bước" ?!?!?!

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

One comment

Trả lời