ធ្វើបុណញយមិនបានឧទ្ទិស សាន សុជា [Saren Doch official]


ធ្វើបុណញយមិនបានឧទ្ទិស សាន សុជា [ Saren Doch official ] 🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
🙏 ធម្មទានដោយៈ សារិន ដូច
…………………………………………………………………………………….
ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌
– អេស៊ីលីដាទាន់ចិត្ត: 1000-04234714-10
– ABA: 086293846
#SarenDochofficial
#SanSocheaofficial

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

Ổ cứng di động 500GB 1TB 2TB – DaLaComputer

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Ổ cứng di động 500gb, 1TB, 2TB dùng để lưu trữ …