នរណាបែងចែកត្រៃតូចត្រៃធំ? | SAN SOCHEA OFFICIAL

នរណាបែងចែកត្រៃតូចត្រៃធំ? | SAN SOCHEA OFFICIAL


នរណាបែងចែកត្រៃតូចត្រៃធំ? | SAN SOCHEA OFFICIAL
————–
Website:
Facebook:
YouTube:

មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist)
——————————————-
0១.របៀបអានភាសាបាលី:
0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ
0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​
0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ:
0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី:
0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ:
0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​:
0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ:
0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម
១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​
Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
វត្តមណីរតនារាម
San Sochea
Ven San Sochea
San Sochea Official
San Sochea 2019
San Sochea mp3
San Sochea Video
sansochea.org
San Sochea Live
San Sochea Facebook Live
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌

About admin

Check Also

Cuộc Đời Chúa Giêsu | Vietnamese | Official Full HD Movie

Cuộc Đời Chúa Giêsu | Vietnamese | Official Full HD Movie This is the Vietnamese …

5 comments

  1. សាធុ សាធុ សាធុ

  2. Sathu sathu sathu, Chành Tà Rà, khmer krom , 🙏🙏🙏

  3. 🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹

  4. ❤️❤️❤️🙏🙏🙏

  5. SADHU SADHU SADHU.