បញ្ចមារ / សាន សុជា San Sochea


បញ្ចមារ
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
ស្តាប់ព្រះធម៌ជាច្រើនទៀតតាម Telegram:
វេបសាយ លោកគ្រូ សាន សុជា:
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ Trốn’ Khỏi Thành Phố

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ …

3 comments

  1. សាធុ សាធុ សាធុ

  2. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷🙏🙏🙏

  3. ស្រលាញ់ព្រះសាម្មាសាម្ពុទ្ធណាស់ 🙏🙏🙏💖

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.