បុរសចុងក្រោយនៅលើផែនដី | the last man on the earths Season 2 Ep10-11 សម្រាយរឿង

បុរសចុងក្រោយនៅលើផែនដី | the last man on the earths Season 2 Ep10-11 សម្រាយរឿង


សម្រាយរឿង Suffering Of NinKo
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010971120
ចង់ឧបត្ថម្ភអេតមីន 👉 ABA : 002 743 773
ខ្ញុំបាទគឺជា Admin ក្នុងឆាណែលមួយនេះ សូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់ពីបេះដូងចំពោះការគាំទ្រឆានែលរបស់ខ្ញុំ។

-To contact for copyright issues
Comment Below
Please don’t give copyright strike, instead ask me to remove your movie clips, I will remove immediately or you can raise a copyright claim to get the advertisement revenue. I am happy to give the revenue to you.

-FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

-This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them)
-This video is also for teaching purposes.
-It is not trans-formative in nature.
-I only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary.
#Movie Review#សម្រាយរឿង

About admin

Check Also

173 -Tập 173- Những câu chuyện Nhân quả – Thầy Thích Nhuận Đức – 28-01 Kỷ Hợi (04-03-2019 DL)

173 -Tập 173- Những câu chuyện Nhân quả – Thầy Thích Nhuận Đức – 28-01 …

39 comments

 1. Hi morning Pik Movie happy to you 🌲🙂💙

 2. Wait what ? រស់នៅIss3ឆ្នាំចុះម៉ោភ្លៀមធាក់កង់បានភ្លៀម😂

 3. 𝑹𝒆𝒏~𝑩𝒂𝒃𝒆𝒛𝒛シ︎

  ល្អមើលណាស់បង ❤️🥰 មិត្តភក្តិអ្នកខមិនសូមជួយឡាចឆានែលខ្ញុំផង អរគុណ🙏🙏😁🥰

 4. It look like our future 🙄

 5. 4:50 b yy khos

 6. 10 នាទី ដូច១០វិ

 7. ល្អមើលណាស់

 8. ជក់ចិត្តណាស់រឿងនេះ

 9. សុំតបង

 10. វង់ ភារុន Cambodia

  😍😍😍😍😘😘😘😘🤩🤩🤩🤩🤩🤩

 11. តាមដានរហូត😁❤️

 12. ចេញច្រើននាទីតិចមកបង🙏🏻

 13. តោះញាំមីឆា

 14. Can't Wait

 15. សួស្តីអាយដល🥰🥰

 16. 🥰🥰🥰🥰🥰

 17. សុំតតតតតតតតត

 18. ចាន់ត្រា

  សុំត

 19. 😼😼

 20. បុរសឡើងច្រើនចំណងជើងថាបុរសចុងក្រោយ😅😅😅

 21. 👍👍👍👍👍

 22. Uncle Torm រាំលូយ🤣

 23. ចូលចិត្តស្តាប់ការបកស្រាយរបស់ admin ណាស់

 24. Admin សម្រាយឲ្យច្រើនមក១ថ្ងៃ២ភាគមក🤣

 25. ហ៊ាង ម៉េងហុង

  .

 26. តadmin🥰

 27. GOOD ADMIN

 28. คอย เมย

  សម្រាយរឿងខ្លីៗពេកហើយប្រូ

 29. ថមរាំឲគ្រាមើលមិនមែនឲខ្លារលមើលទេAdmin

 30. 💞💞💕💕🥰🥰😍😍💍💍🙏🙏🙏🙏🙏

 31. 💞💞💞💞💕🥰🥰💍💍🙏🙏🙏🙏🙏

 32. ល្អមើលណាស់បងសុំជីងភាគលឿនតិចមកបង 😂😂😁😁

 33. សំឡេងពិរោះអែតមីន

 34. ហុយ៩

 35. សុំសរសើរអេតមីនហើយចេញមកប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីហ្វេនៗចឹងហើយអ្នកមើលកុំប្រញាប់ពេកអាណិតអេតមីន😁💖

 36. ចេញម្ដងពីភាគមកបង🙏❤️

 37. Sincere people😊

  មនុស្សស្មោះដូចខ្ញុំគ្មានអ្នកស្រឡាញ់តេបង😔