ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៨២ Khmer Buddhism


ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៨២
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
ស្តាប់ព្រះធម៌ជាច្រើនទៀតតាម Telegram:
វេបសាយ លោកគ្រូ សាន សុជា:
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ Trốn’ Khỏi Thành Phố

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ …

One comment

  1. សាធុ សាធុ សាធុ 🙏🙏🙏💖

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.