មិច្ឆាបដិបទា (បដិបទាសូត្រ) លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស-Buth Savong/13/09/2021


Thanks , You have a nice day,
from Siem Sokhom.

សូមបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្នា និងរស់នៅបានសុខក្រុមគ្រួសារ ។
សូមចូលរួមស្តាប់ព្រះធម៌ ទាំងអស់គ្នាញាតិញោម បាននូវបញ្ញា រួចចាកទុក្ខ

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ Trốn’ Khỏi Thành Phố

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ …

4 comments

  1. សាធុសាធុសាធុលេាកតាជាទីគេារព

  2. សាធុសាធុសាធុ

  3. សាធុ សាធុ សាធុ 🌷🌹🌺

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.