រងចាំសំណាង – សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា | CHOUN KAKADA – Dhamma Talk For Khmer


Dhamma Talk For Khmer, Choun Kakada, Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា, អ្នករងចាំសំណាង ។សូមស្តាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ ជួន កក្កដា ។

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Click link below for listening in the community.

Click link below to listen to the smot of Sann Sreypov.
ចុច link ខាងក្រោមដើម្បីស្តាប់សំឡេងធម៍ស្មូត សាន់ ស្រីពៅ។

Click link below to listen to the smot of Nakk Chamroeun.
ចុច link ខាងក្រោមដើម្បីស្តាប់សំឡេងធម៍ស្មូត ណក់ ចំរើន។

ចាន់ សុជាតិ

Click the link below to listen to more poems.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត

Click the link below to listen to the sermon of Phal Channtheth.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា ផល ចាន់ថេត បន្ត។

ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា សម្ដេចសង្ឃ ជួន ណាត បន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of San Pheareth.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត បន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of Hakk Seanghai.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា ហាក់ សៀងហៃ បន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of Buth Savong.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនាធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវង្ស បន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of Choun Kakada.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ ជួន កក្កដា។

Click the link below to listen to the sermon of San Sochea.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន សុជា បន្ត។

Click the link below to listen to the sermon of Kou Sopheap.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ គូ សុភាព។

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/du-lich

About admin

Check Also

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ Trốn’ Khỏi Thành Phố

Cẩm Nang Du Lịch – Khách Sạn View Cánh Đồng Lúa Khiến Bạn Muốn ‘Bỏ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.