រៀនធ្វើចិត្តកុំគិតរឿងឥតប្រយោជន៍, San Sochea [ Nuon Dara Official ]


រៀនធ្វើចិត្តកុំគិតរឿងឥតប្រយោជន៍, San Sochea [ Nuon Dara Official ] 🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ សាមណេរ នួន ដារ៉ា
……………………………………………………………………………………..
ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

macOS Overview – CompTIA A+ 220-1102 – 1.10

A+ Training Course Index: Professor Messer’s Course Notes: – – – – – macOS includes …

One comment

  1. Sathu Sathu Sathu 🙏🙏🙏