លោកគ្រូមហាជុំ, អ្នកឆុងឆ្នាំផ្ទះបែរទៅទិសណា បានល្អមានសិរីមង្គលពេញ១ឆ្នាំ


លោកគ្រូមហាជុំ, អ្នកឆុងឆ្នាំផ្ទះបែរទៅទិសណា បានល្អមានសិរីមង្គលពេញ១ឆ្នាំ

អរគុណសំរាប់ការទស្សនារបស់ពុងម៉ែបងប្អូន សូមចុចសាបស្ក្រេបដើម្បីទទួលបានវីឌីអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ៕
Thank you for watching my video.
If you like my channel and content please help like, comment, subscribe and share my video to your friends.

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

How To Change Display Contrast on macOS Big Sur [Tutorial]

How To Change Display Contrast on macOS Big Sur [Tutorial] On your Mac, use the …

12 comments

 1. សាធុ សាធុ សាធុ កូនអរគុណលោកគ្រូច្រើនហើយ 🙏🙏🙏🙏 🌹🌹🌹🌹

 2. 💝💝💝💝💝🙏🙏🙏🙏🙏

 3. អរគុណលោកគ្រូ ខ្ញុំធ្វើតាមលោកគ្រូ សាធុ
  សាធុ សាធុ

 4. សាធុសាធុសាធុហេងៗលោកគ្រូថៃ្ងថ្មី

 5. សាធុសាធុសាធុ

 6. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏កូនបានលាបហេីយថ្ញៃទី២ហេងៗ

 7. 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️🥰

 8. 🌹🌹🌹❤❤❤🙏🙏🙏

 9. Thanks you 💓💓💓💓💓💓💓 good luck ser

 10. សាឆុ សាឆុ សាឆុ

 11. ហេឡូជម្រាបសួរលោកគ្រូសិស្សនៅកម្ពុជាក្រោមកូនឈ្មោះវង្ស