ហោរាសាស្រ្តធំប្រចាំថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២, បកស្រាយដោយលោកគ្រូមហាជុំ ឆ្នាំទាំង៥មានលាភធំ


ហោរាសាស្រ្តធំប្រចាំថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២, បកស្រាយដោយលោកគ្រូមហាជុំ ឆ្នាំទាំង៥មានលាភធំ

អរគុណសំរាប់ការទស្សនារបស់ពុងម៉ែបងប្អូន សូមចុចសាបស្ក្រេបដើម្បីទទួលបានវីឌីអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ៕
Thank you for watching my video.
If you like my channel and content please help like, comment, subscribe and share my video to your friends.

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

ផ្សាយផ្ទាល់៖ កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ផ្សាយផ្ទាល់៖ កម្មវិធី ព័ត៌មានពេលព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ • Live #SBMNewsMorning នៅលើហ្វេសប៊ុក SBM Radio 🔔 ទាញយក ឥឡូវនេះ! …

24 comments

 1. ៥២៧ឆ្នាវកព៍សំណាងត្របែកព្រៃឆ្នាំវក៥២៧ហេងត្រជាក់ត្រជុំលាបហើយហេងទៀតអគុណលោកគ្រូ

 2. មមេលាបហេង៣៤៧ព៍សំណាងប្រផេះនឹងទឹកក្រូចអគុណលោកគ្រូ

 3. ឆ្នាំមមីហេង១៩១ហេងនឹងលាបនឹងហេងៗៗៗព៍សំណាងព៍ទឹកប្រាក់

 4. ជុំរាបសួរលោកគ្រូឆ្នាំជូតលេខសំណាង២៣១ព៍សំណាងព៍ស្វាយសុំហេងៗៗៗរកសុីមានបានលាបៗៗៗ២៣១ព៍សំណាងប៉ៃតង

 5. 853 សាធុ សាធុ សាធុ អរគុណលោកគ្រ
  មហាជុំ សូមជូនពរលោកគ្រូមហាជុំមាន
  អាយុ វែងមានសុខភាពល្អជួយបំភ្លឺបងប្អូន
  កូនចៅបន្តទៅទៀត

 6. ៧១៩សាធុ.សាធុ.សាធុ

 7. 231,🙏🙏🙏🙏

 8. 🙏🙏🙏😃😃😃191

 9. សាធូបៗៗលោកគ្រូមហាជុំ

 10. ៨៥៣សាធុសាធុសាធុ

 11. ៧១៩សាធូបៗ"ៗ