Công nghệ

Cách "Chạy" MacOS trên iPad | Tech it ez!

Sidecar là một tính năng giúp cho những chiếc MacBook có thể tận dụng iPad để mở rộng không gian làm việc và có nhiều cách sử dụng rất thú vị. Mua iPad chính hãng tại Shopdunk: _ Follow Hưng Khúc: Facebook Hưng Khúc: Instagram Hưng Khúc: _ ThinkView là …

Read More »