Câu Nói Lái Tên | Dùng để troll / khen đứa bạn thân bá đạo

Câu Nói Lái Tên | Dùng để troll / khen đứa bạn thân bá đạo


Những câu nói lái được dùng làm video từ app Sổ Tay Chém Gió
Link app:

About admin

Check Also

hàng nghìn người khao khát về quê bị chặn ở cửa ngõ tp.hcm

hàng nghìn người khao khát về quê bị chặn ở cửa ngõ tp.hcm #tailuxuryhousechanel #hangnghinnguoikhaokhatvequebichanocuangotphcm …

4 comments

  1. Quá chất

  2. Kiệt lặc

  3. Phong củ

  4. Lộc đồn lộc căng