CHÀO MỪNG HỆ ĐIỀU HÀNH MỚI WINDOWS 11.


+ Link tải bản Windows 11 tại trang chủ Microsoft :

+ Link tải bản Windows 11 từ trang TechBench :

+ Link nhóm Zalo (Cứu hộ máy tính, điện thoại online) :

+ Link nhóm Zalo (Sửa chữa điện, điện tử, laptop, pc, điện thoại) :

+ Link nhóm Zalo (Hỗ trợ kỹ thuật máy tính) :

+ Link nhóm Zalo (Hỗ trợ phần mềm) :

+ Link nhóm Zalo (Support NKBoot) :

+ Link nhóm Zalo (Hội anh em kỹ thuật của Trí Bùi Toshiba) :

+ Link nhóm Zalo (Chia sẻ và hỗ trợ lĩnh vực CNTT) :

+ Link nhóm Zalo (Chia sẻ phần mềm MP) :

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

Biến laptop Win thành máy Mac OS | hackintosh LAPTOP

Biến laptop Win thành máy Mac OS | HACKINTOSH LAPTOP Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe