កម្មវិធីជីវិតពិតជាត្រូវការព្រះធម៌ ផ្សាយនៅ CNCភាគ 20

សូមចុច SUBSCRIBE ➥ យើងមានវីដេអូល្អជាច្រើន សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្ត សង្គមជាតិ និងសង្គមសាសនា 🌸🍀🌷💮🌸🍀 កម្មវិធី ជីវិតពិតជាត្រូវការព្រះធម៌ៈ មានផ្សាយជូនទស្សនា – ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ម៉ោង ៥:៣០ – ៦:០០ នាទីព្រឹក – វិទ្យុ ឱវាទព្រះពុទ្ធ ១០៦.៧ ម៉ោង ៦:០០ ដល់ ៧:០០ នាទីព្រឹក – វិទ្យុ ឱវាទព្រះពុទ្ធ ១០៦.៧ ម៉ោង ៧:០០ ដល់ ៨:០០ នាទីយប់ – វិទ្យុ សូលីដា ១០៨ ម៉ោង ៣:០០ ដល់ ៤:០០ នាទីរសៀល – វិទ្យុ សូលីដា ១០៤.៣ …

Read More »

Đề và Chữa đề số 6 thi thử môn Địa lí chuẩn đề THPT 2020 – Phân tích chuyên sâu | Thầy Định Địa Lí

► Chữa đề thi thử môn Địa lí số 6 theo chuẩn đề minh họa THPT 2020 trên hệ thống có phân tích chuyên sâu các vấn đề liên quan. ——————————————————————— Link làm đề (miễn phí): ——————————————————————— ► Hãy ủng hộ Thầy Định Địa Lí bằng cách Like, Share và …

Read More »