Kinh nghiệm du lịch Cao Bằng 2 ngày

LƯU LẠI KINH NGHIỆM DU LỊCH CAO BẰNG 2 NGÀY NÀY ĐỂ KHI HẾT DỊCH TA CÙNG ĐI NHÉ —— Ngày 1: – Sáng: Suối Lê Nin_51km từ Tp, có xe điện từ chỗ mua vé đến trung tâm suối sau đó đi bộ 1 đoạn, suối nhỏ nhỏ k …

Read More »