Tag Archives: backup

Best Practices for Mac OS – CompTIA A+ 220-902 – 2.1

** Click SHOW MORE for important links! ** A+ Training Course Index: Professor Messer’s Course Notes: Frequently Asked Questions: Pop Quiz Books: Online Practice Quiz: – – – – – Apple’s Mac OS X operating system includes a number of tools and utilities to keep things running efficiently. In this …

Read More »

How To Backup All LG Android Smartphone Files to Apple Mac OS Operating System Full HD 2016

How To Backup All Of Your LG Android Smartphone Files to Apple Mac OS With Broken Digitizer(touch sensor is broken) 2016! Data Backup All LG Android Smartphone to Apple Mac OS: Data Recovery All Samsung Smartphone To Your Microsoft Windows PC: Backup All Samsung Smartphone Files To Apple MacOS: FREE …

Read More »

How To Backup All Samsung Smartphone Files to Apple Mac OS Operating System Full HD 2016

Broken or Non-Functional All Samsung Touch Digitizer But Want To Know How To Backup Or Data Recovery To Your Windows PC Or Apple Mac OS? Data Backup All LG Android Smartphone to Apple Mac OS: Data Recovery All Samsung Smartphone To Your Microsoft Windows PC: Backup All Samsung Smartphone Files …

Read More »

Bộ lập lịch, chạy job tự động trong Cơ sở dữ liệu Oracle | Trần Văn Bình Master | Admin 2

* Dữ liệu trong thời đại 4.0 là “TRÁI TIM” của doanh nghiệp. Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administration – DBA) là chuyên ngành có lương cao nhất trong ngành IT và đầy tiềm năng trong thời đại 4.0. * HÉ LỘ CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH DBA CHUYÊN …

Read More »

Quản lý phần cứng Linux | Linux Tutorial | Trần Văn Bình | Oracle DBA AZ

Sau khi học xong bài học này bạn có thể học được các kiến thức sau: • Các thành phần phần cứng • Kiểm tra thông tin phần cứng từ OS • Thủ tục kiểm tra và xử lý lỗi phần cứng ————————— * Dữ liệu trong thời đại 4.0 …

Read More »

Quản lý file, thư mục Linux | Linux Tutorial | Trần Văn Bình | Oracle DBA AZ

Sau khi học xong bài học này bạn có thể học được các kiến thức sau: • Cơ bản về tập tin (file) • Quản lý file: Liệt kê, tạo, xem, sửa, di chuyển, copy, xóa, tìm kiếm, giải nén file • Quản lý thư mục: Liệt kê, tạo, di …

Read More »