Tag Archives: cô lê thu hiền

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT)

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT) 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm …

Read More »

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuân 2 – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT)

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuân 2 – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT) 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng …

Read More »

Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên địa lý Việt Nam – Tuần 7 – Tiếng Việt lớp 4

Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên địa lý Việt Nam – Tuần 7 – Tiếng Việt lớp 4 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm …

Read More »

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Dấu ngoặc kép – Tuần 33 – Tiếng Việt lớp 5 (DỄ HIỂU NHẤT)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Dấu ngoặc kép – Tuần 33 – Tiếng Việt lớp 5 (DỄ HIỂU NHẤT) 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả …

Read More »

Tập đọc Con chim chiền chiện – Tuần 33 – Tiếng Việt lớp 4 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT)

Tập đọc Con chim chiền chiện – Tuần 33 – Tiếng Việt lớp 4 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT) 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm mỗi …

Read More »

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Dấu phẩy – Tuần 31 – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Hiền (DỄ HIỂU NHẤT)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Dấu phẩy – Tuần 31 – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Hiền (DỄ HIỂU NHẤT) 🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: 📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. …

Read More »

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa – Tuần 8 – Tiếng Việt 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT)

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa – Tuần 8 – Tiếng Việt 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT) Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: 📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: …

Read More »

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Dấu phẩy – Tuần 32 – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Hiền (DỄ HIỂU NHẤT)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Dấu phẩy – Tuần 32 – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Hiền (DỄ HIỂU NHẤT) 🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: 📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. …

Read More »

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Dấu phẩy – Tuần 32 – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Dấu phẩy – Tuần 32 – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT) 🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: 📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy …

Read More »

Luyện từ và câu Luyện tập về từ ghép và từ láy – Tuần 4 – Tiếng Việt lớp 4 – Cô Hiền (HAY NHẤT)

Luyện từ và câu Luyện tập về từ ghép và từ láy – Tuần 4 – Tiếng Việt lớp 4 – Cô Hiền (HAY NHẤT) 🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: 📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. …

Read More »