Tag Archives: EDM TikTok

10 Workplace – Topic 02: Not “Management Material”

10 Workplace – Topic 02: Not “Management Material” “You son, are an idiot!” Said the manager to the ‘managee.’ “You’re fired!” “And you Sir, are an idiom!” Said the ‘managee.’ “You can’t fire me, I quit!” “Con trai, cậu là đồ ngốc!” Người quản lý nói với “người bị quản …

Read More »

PHIM Nói lái

PHIM Nói lái Tên nhân vật phải đọc lái, mới hiểu dc thâm thuý của các nhân vật

Read More »