Tag Archives: hackintosh

Chạy macOS trên máy tính Windows: Hackintosh #Shorts

Hackintosh sẽ là cách để bạn chạy macOS trên những chiếc máy tính không phải máy Mac, vừa tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm thông thường, nhưng cần phải có một cấu hình ‘chuẩn’, config ‘chuẩn’ không thì mệt mỏi. — Music by Mr. Chase – Summer Rain …

Read More »

Windows 10 VS Mac OSX – Hackintosh OS Performance Test

In this video I pit against each other the Windows 10 operating system and the Mac OSX El Capitan operating system on a dual boot Hackintosh system using a variety of Benchmarks and 3D render scene… Is Hackintosh even worth it? Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

Read More »