Tag Archives: học trực tuyến

Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu dấu phẩy – Tuần 32 – Tiếng Việt lớp 5 -Cô Phạm Hoài Thu (HAY NHẤT)

Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu dấu phẩy – Tuần 32 – Tiếng Việt lớp 5 -Cô Phạm Hoài Thu (HAY NHẤT) 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng …

Read More »

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT)

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT) 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm …

Read More »

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuân 2 – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT)

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuân 2 – Tiếng Việt lớp 5 – Cô Lê Thu Hiền (HAY NHẤT) 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng …

Read More »

Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên địa lý Việt Nam – Tuần 7 – Tiếng Việt lớp 4

Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên địa lý Việt Nam – Tuần 7 – Tiếng Việt lớp 4 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm …

Read More »

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Dấu ngoặc kép – Tuần 33 – Tiếng Việt lớp 5 (DỄ HIỂU NHẤT)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Dấu ngoặc kép – Tuần 33 – Tiếng Việt lớp 5 (DỄ HIỂU NHẤT) 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả …

Read More »

Kể câu chuyện về tinh thần lạc quan, yêu đời – Tập làm văn lớp 4 – Cô Lê Minh Nguyệt

Kể câu chuyện về tinh thần lạc quan, yêu đời – Tập làm văn lớp 4 – Cô Lê Minh Nguyệt 🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm mỗi …

Read More »

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa (Tiếng Việt lớp 5)[OLM.VN]

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa (Tiếng Việt lớp 5)[OLM.VN] #olm#TiengVietlop5#Luyentuvacau:Luyentapvetudongnghia Tương tác trực tiếp tại: Bài giảng giúp học sinh: – Tìm được từ đồng nghĩa trong đoạn văn – Hiểu nghĩa của các từ đồng nghĩa và phân loại những từ ấy vào các …

Read More »