Tag Archives: how to

Cách vào Facebook trên máy Mac bằng cách đổi DNS

Xem thêm nội dung chi tiết tại : Cảm ơn bạn đã xem và ủng hộ Lamntn.com, subscribe và kết nối với chúng tôi : Facebook : Twitter : G+ : Hướng dẫn cách thay đổi DNS để vào facebook trên máy Mac.. Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

Read More »

How to Create a macOS ISO | Monterey, Big Sur, Catalina, Mojave, High Sierra

With this video you can get ISO files of macOS operating systems COMMANDS: softwareupdate –list-full-installers softwareupdate –fetch-full-installer –full-installer-version *.* hdiutil create -o /tmp/HighSierra -size 7000m -volname HighSierra -layout SPUD -fs HFS+J hdiutil attach /tmp/HighSierra.dmg -noverify -mountpoint /Volumes/HighSierra sudo /Applications/Install macOS High Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/HighSierra –nointeraction hdiutil detach /volumes/Install macOS High …

Read More »

iOS 15 5 iCloud Bypass Permanent Unlock iPhone iPad Locked to Owner

Xin chào YouTube. Như bạn đã biết, có một phương pháp Bỏ qua khóa kích hoạt iCloud miễn phí mới được gọi là {Checkra1in iCloud Bypass}, nhưng nó chỉ dành cho Mac OS và có một số lỗi và hạn chế sau Checkra1n Bypass. Vì vậy, chúng tôi gợi ý …

Read More »