Tag Archives: Justin

Top 10 Censored LEGO Sets and Minifigures!

Top 10 Censored LEGO Sets and Minifigures! This just2good LEGO Top 10 looks at times LEGO made sets kid friendly by a censor certain details – Top 10 “Censored” LEGO Sets and Minifigures! 0:00 Intro 0:34 1 – LEGO Overwatch 1:06 2 – LEGO Dinosaurs / LEGO Jurassic World 2:26 …

Read More »

[49 Soldiers] Đổ Máu – Justin T

[49 Soldiers] Đổ Máu – Justin T Link Wedsite : Link Down Mp3 : Ver 1 : Sẳn sằng bước vào cuộc chơi thì tao sẽ chơi hết mình Lắng lổ tai mày mà nghe cho rỏ nè thằng ko có trình Mày có ráng dậy sóng cả đời thì …

Read More »