Tag Archives: mac os

SSH with Mac Terminal

This is a quick intro on how to use the “Terminal” application with Mac OSX to log into a remote computer using SSH. There are dedicated apps for this (equivalent to Putty on Windows) but this is nice as it is built into the operating system. This also shows you …

Read More »

Thủ thuật macOS: Tại sao lại có mục – Data -Dữ liệu trong ổ đĩa? #Shorts

Tại sao trong máy Mac của bạn lại thêm một ổ đĩa có thêm Macintosh – Data hoặc – Dữ liệu? Music by Naomi – Osaka – Liên hệ mình: [email protected] Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

Read More »

Установка Mac os 10.12

#shorts #рек #рекомендации #mac #macos Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

Read More »

How To Run Windows Apps on MacOS | Install Windows Applications on MacOS | 2022! Tutorial 🔧

Hey Guys this is a Tutorial on how to Install and Run Windows Apps/Software on Mac OS. #Windows #Mac #Apple #Microsoft #PlayOnMac _________________________________________________________________________________ Links: Play On Mac: 7-Zip (For Extracting Files/Folders): Join the OFFICIAL TacticalTech Discord!: ‼️ Please feel free to Donate to help Support the Channel ‼️ Cash App: …

Read More »

Windows 3.1(1992) – Windows 11(2022) | Windows Screen Saver Full

Toàn bộ trình tiết kiệm màn hình(screen saver) của hệ điều hành Windows từ phiên bản Windows 3.1(1985) đến phiên bản mới nhất là Windows 11(2022). –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Có thể bạn sẽ thích xem: ► Mac OS: ► Windows OS: ► Hướng dẫn Windows: ► Thủ thuật Windows: ► Thủ thuật …

Read More »