Tag Archives: mac

How to Run Old School Mac Os on Android

What’s up peeps?!?! So Mac Plus came out around 1986 and was the start of something new. These 128k-1 MB operating systems represented innovation…and ugh…innovation! Anyway, running Mac Plus on your phone is pretty easy. First: Download Macmini form the Google Play App Store: Link to Vmac Files: Full Written …

Read More »

Remote Debugging with Virtual Machines

As a cross-platform development tool, the ability to remotely debug your apps on a different OS is critical for testing. And virtual machines make it easy to have lots of different test environments. Watch this webinar to learn how to use the Remote Debugger to debug your apps in Windows …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt MacOS cho MacBook Pro 15 inch | MACBOOK MOJAVE

Ở các dòng Macbook 2015, mặc dù đã có tuổi nhưng hiệu năng nó mang đến vẫn rất tốt nếu chúng ta biết đâu là MacOs phù hợp với nó, và mình đã tìm ra – MacOs Mojave ! Hãy xem mình cài như thế nào nhé ! —————————————————————————– ➡️ …

Read More »