Tag Archives: Macbook

Cách chụp ảnh màn hình trên Macbook và tự động đóng dấu watermark

#dummy_fresher #macbook #macos Hướng dẫn Cách chụp ảnh màn hình trên Macbook và tự động đóng dấu watermark How to take screenshot macbook Bạn có thể chụp ảnh (được gọi là ảnh chụp màn hình, screenshot) hoặc bản ghi màn hình trên máy Mac bằng cách sử dụng app Screenshot …

Read More »

Cách mở ứng dụng bằng phím tắt trên Macbook sử dụng app Shortcuts

#dummy_fresher #macbook #macos #shortcutsmacos 💝Donate: Agribank 3205215033513, PHAN VAN PHUONG Hướng dẫn gán phím tắt để mở ứng dụng trên macbook Có nhiều cách để mở một ứng dụng trên máy Mac, thông qua dock hoặc launchpad. Cách gán phím tắt để mở ứng dụng như trên Blackberry, cách mở …

Read More »

Hướng dẫn sử dụng Shortcuts trên Macbook, iPhone, iPad

#dummy_fresher #macbook #macos #shortcutsmacos Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Shortcuts trên Macbook, iPhone, iPad (Phần mềm Phím tắt trên hệ điều hành Macos, iOS, iPad OS) Ứng dụng Shortcuts dùng để tự động hóa các hành động lặp đi lặp lại như đóng dấu watermark cho hàng loạt ảnh, …

Read More »

Automator là gì? Cách sử dụng Automator trên Macbook như thế nào?

#dummy_fresher #macos #macbook 💝Donate: Agribank 3205215033513, PHAN VAN PHUONG Automator là gì? Cách sử dụng Automator trên Macbook như thế nào? 🔥Hub kết nối TV, máy chiếu, màn hình tốt. Cần sử dụng hub USB Type C sang HDMI: – Hub Hoco 169k → – Hub Ugreen khoảng 500k → …

Read More »