Tag Archives: macOS

Using Windows Keyboards on macOS Big Sur [Setup]

Using Windows Keyboards on macOS Big Sur [Setup] If you don’t like the keyboard that came with your Mac, there’s a fair number of alternatives to choose from. But if you look at the number of keyboards for Windows PCs on the market right now, there’s no comparison. Specifying a …

Read More »

How to Create New Folders on macOS Big Sur

How to Create New Folders on macOS Big Sur. Everything on your Mac—documents, pictures, music, apps, and more—is organized in folders. As you create documents, install apps, and do other work, you can create new folders to keep yourself organized. If you want a Mac with a clean desktop, where …

Read More »

Cách chụp ảnh màn hình trên Macbook và tự động đóng dấu watermark

#dummy_fresher #macbook #macos Hướng dẫn Cách chụp ảnh màn hình trên Macbook và tự động đóng dấu watermark How to take screenshot macbook Bạn có thể chụp ảnh (được gọi là ảnh chụp màn hình, screenshot) hoặc bản ghi màn hình trên máy Mac bằng cách sử dụng app Screenshot …

Read More »

Cách mở ứng dụng bằng phím tắt trên Macbook sử dụng app Shortcuts

#dummy_fresher #macbook #macos #shortcutsmacos 💝Donate: Agribank 3205215033513, PHAN VAN PHUONG Hướng dẫn gán phím tắt để mở ứng dụng trên macbook Có nhiều cách để mở một ứng dụng trên máy Mac, thông qua dock hoặc launchpad. Cách gán phím tắt để mở ứng dụng như trên Blackberry, cách mở …

Read More »