Tag Archives: mic

Micro thu âm FIFINE USB T669 cho máy tính combo gá kẹp bàn, màng lọc mic

Combo micro thu âm FIFINE USB T669 – Mic thu âm chuyên nghiệp cho máy tính Bạn có thể dễ dàng thu âm trên máy tính với Combo Micro Fifine T669 mà không cần dùng tới sound card hỗ trợ. Phù hợp cho những bạn cần thu âm lại giọng …

Read More »

How to Check Microphone Settings in Windows 7 Operating System | Computer & Networking Basics

Welcome to Computer Technology Basics. In this free beginners Computer Technology Basics online course you will learn all the basics of Computer Technology Hardware and software including the installation and configuration, Computer Hardware Basics, Assembling and disassembling,Server Hardware Basics,Computer software Basics, Network Basics, Troubleshooting of Common Issues in Windows 7 …

Read More »