Tag Archives: mysu

[ Tập 1346 ] VONG TRÁCH CHA – Chuyện Tâm Linh

[ Tập 1346 ] VONG TRÁCH CHA – Chuyện Tâm Linh #chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Hôm nay tập 1346 bao gồm các chuyện : – Vong trách Cha – Thấy chết không cứu – Làm vong bị phỏng – Ngồi lên tượng Voi trong đền – Người bạn thuở nhỏ. —— Kênh MYSU …

Read More »

[ Tập 1327 ] HẾT DUYÊN – Chuyện Tâm Linh

[ Tập 1327 ] HẾT DUYÊN – Chuyện Tâm Linh #chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu Tập 1327 hôm nay bao gồm các chuyện : – Hai vong hồn trong khách sạn – Oan hồn con gái bá hộ – Hết duyên – Bà cóc kế nhà. —— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham Email …

Read More »