Tag Archives: nhac vang

Rừng Lá Thấp – Trường Vũ (ASIA 27)

Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì Tôi là người đi chinh chiến dài lâu Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu. Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca: “Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà” Giữa …

Read More »

PBN 127 | Hương Thủy – Hương Tình Trà Vinh

Hương Tình Trà Vinh (Hà Sơn) Hương Thủy Paris By Night 127 – Hành Trình 35 Năm (Phần 2) **Bluray: **DVD: **Digital Copies: #thuynga #parisbynight #huongthuy ©2018 published by Thuy Nga under license **Các video trên Thuy Nga Youtube Channel ( đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui …

Read More »