Tag Archives: restore macbook

Restore Macbook , chạy lại hệ điều hành.

Bạn có thể khôi phục máy Mac về cài đặt khi xuất xưởng bằng cách xóa máy Mac, sau đó cài đặt lại macOS bằng ổ đĩa khôi phục được tích hợp. Trước khi bạn xóa, hãy sao lưu các tệp thiết yếu của bạn. Nếu bạn đang cài đặt …

Read More »