Tag Archives: sao lưu

Quản lý phần cứng Linux | Linux Tutorial | Trần Văn Bình | Oracle DBA AZ

Sau khi học xong bài học này bạn có thể học được các kiến thức sau: • Các thành phần phần cứng • Kiểm tra thông tin phần cứng từ OS • Thủ tục kiểm tra và xử lý lỗi phần cứng ————————— * Dữ liệu trong thời đại 4.0 …

Read More »

Quản lý file, thư mục Linux | Linux Tutorial | Trần Văn Bình | Oracle DBA AZ

Sau khi học xong bài học này bạn có thể học được các kiến thức sau: • Cơ bản về tập tin (file) • Quản lý file: Liệt kê, tạo, xem, sửa, di chuyển, copy, xóa, tìm kiếm, giải nén file • Quản lý thư mục: Liệt kê, tạo, di …

Read More »

Khóa học "Quản trị hệ điều hành Linux trong 21 giờ" | Linux Tutorial | Trần Văn Bình | Oracle DBA AZ

* LỢI ÍCH KHÓA HỌC: Sau khi hoàn thành khóa học học viên tất cả các kiến thức cũng như các bài thực hành về hệ điều hành Linux được chọn lọc từ môi trường thực tế do chuyên gia Quản trị hệ thống trên các hệ thống rất lớn, …

Read More »