Tag Archives: usb

Micro thu âm FIFINE USB T669 cho máy tính combo gá kẹp bàn, màng lọc mic

Combo micro thu âm FIFINE USB T669 – Mic thu âm chuyên nghiệp cho máy tính Bạn có thể dễ dàng thu âm trên máy tính với Combo Micro Fifine T669 mà không cần dùng tới sound card hỗ trợ. Phù hợp cho những bạn cần thu âm lại giọng …

Read More »

How To Backup All LG Android Smartphone Files to Apple Mac OS Operating System Full HD 2016

How To Backup All Of Your LG Android Smartphone Files to Apple Mac OS With Broken Digitizer(touch sensor is broken) 2016! Data Backup All LG Android Smartphone to Apple Mac OS: Data Recovery All Samsung Smartphone To Your Microsoft Windows PC: Backup All Samsung Smartphone Files To Apple MacOS: FREE …

Read More »

How To Backup All Samsung Smartphone Files to Apple Mac OS Operating System Full HD 2016

Broken or Non-Functional All Samsung Touch Digitizer But Want To Know How To Backup Or Data Recovery To Your Windows PC Or Apple Mac OS? Data Backup All LG Android Smartphone to Apple Mac OS: Data Recovery All Samsung Smartphone To Your Microsoft Windows PC: Backup All Samsung Smartphone Files …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 21.10 Nhanh Gọn Lẹ

In this tutorial video, I show step-by-step how to install Ubuntu using a USB drive or How To Install Ubuntu 21.04 – using a USB drive using the same processes you can install any version of Ubuntu. Like Ubuntu 20, Ubuntu 18.04, or older version. How to create an Ubuntu …

Read More »