Tag Archives: video hướng dẫn

Cách vào Facebook trên máy Mac bằng cách đổi DNS

Xem thêm nội dung chi tiết tại : Cảm ơn bạn đã xem và ủng hộ Lamntn.com, subscribe và kết nối với chúng tôi : Facebook : Twitter : G+ : Hướng dẫn cách thay đổi DNS để vào facebook trên máy Mac.. Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

Read More »

Hướng dẫn cài đặt bộ gõ Tiếng Việt trên Mac

Hướng dẫn cái cài đặt bộ gõ Tiếng Việt trên máy Mac OS X sử dụng bộ gõ sẵn có của Mac Cảm ơn bạn đã xem và ủng hộ Lamntn.com, subscribe và kết nối với chúng tôi : Facebook : Twitter : Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

Read More »

Cách sao lưu dữ liệu trên Mac OS X dùng Time Merchine

Hướng dẫn cách sử dụng chức năng Time Machine để sao lưu dữ liệu trên máy mac… Cảm ơn bạn đã xem và ủng hộ Lamntn.com, subscribe và kết nối với chúng tôi : Facebook : Twitter : Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/ Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

Read More »