Tag Archives: XIN MA RUOC DAU

Anh Ơi..? Nắng Mưa Dãi Dầu..Về Nhà Xin Má Rước Dâu – XIN MÁ RƯỚC DÂU – DIỆU KIÊN | VIDEO MV 4K

Anh Ơi..? Nắng Mưa Dãi Dầu..Về Nhà Xin Má Rước Dâu – XIN MÁ RƯỚC DÂU – DIỆU KIÊN | VIDEO MV 4K #XINAMRUOCDAU#DIEUKIEN Executive Producer: Lương Gia Hùng Composer: Huỳnh Lê Hoài Bảo Singer: Diệu Kiên Vocal producer: Dật Hanh Music producer: Elbi Recording: 3T Studio Mixing: Hiderway Master: …

Read More »

KARAOKE – XIN MÁ RƯỚC DÂU – DIỆU KIÊN

KARAOKE – XIN MÁ RƯỚC DÂU – DIỆU KIÊN #KARAOKE#XINMARUOCDAU#DIEKIEN Executive Producer: Lương Gia Hùng Composer: Huỳnh Lê Hoài Bảo Singer: Diệu Kiên Vocal producer: Dật Hanh Music producer: Elbi Recording: 3T Studio Mixing: Hiderway Master: Lê Minh Hiếu Director: Tống K Camera operator: Tống K, 3T Entertainment Cast: Hoàng …

Read More »

Xin Má Rước Dâu Remix – Anh Ơi Nắng Mưa Dãi Dầu Về Nhà Xin Má Rước Con Dâu Remix – DN Team

Xin Má Rước Dâu Remix – Anh Ơi Nắng Mưa Dãi Dầu Về Nhà Xin Má Rước Con Dâu Remix – DN Team Xin Má Rước Dâu Remix – Anh Ơi Nắng Mưa Dãi Dầu Về Nhà Xin Má Rước Con Dâu Remix – DN Team #DNTeam #NhacTiktokRemix #NhacTreRemix ———————————————————————————————————– …

Read More »