Test CrashSafari trên hệ điều hành Mac OS


Mình thử CrashSafari với cả 3 trình duyệt: Safari mặc định, Chrome và Opera. Và bất ngờ cả 3 đều cho những kết quá bất ngờ khác nhau

Nguồn: https://ninhbinhtrekkingtours.com/

Xem thêm: https://ninhbinhtrekkingtours.com/category/cong-nghe

About admin

Check Also

Will Logic 9.1.7 work with Mac OSX 10.8 Mountain Lion?

A quick demonstration of the basic features of Logic 9.1.7 working just fine with Mac’s …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.